viernes, 8 de junio de 2012

Nova Xunta Directiva

Na Asemblea Xeral de Socios do pasado 10 de abril de 2012, produciuse a renovación da Xunta Directiva da Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos. A composición da nova Xunta Directiva é a seguinte:

PRESIDENTE:
PAULO B. MARTINEZ
VICEPRESIDENTA:
ADRIANA BLANCO
SECRETARIO:
JUAN M. GOMEZ
TESOUREIRA:
PATRICIA TEIJEIRO
VOGAIS:
SEGUNDO JORGE
DAVID MARTINEZ
MIGUEL DIEGUEZ
JOSE M. MACEIRA.
Por outra parte, a directiva saínte quere agradecer a colaboración recibida cara a esta asociación nas actividades emprendidas polos distintos medios de comunicación, institucións, empresas e particulares en beneficio do Casco Histórico de Betanzos.

Dende a Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos esperamos nesta nova etapa seguir contando coa vosa colaboración nas nosas actividades e iniciativas.