miércoles, 23 de junio de 2010

A Xunta de Galicia destina 1.850.000 euros para potenciar o comercio nos conxuntos históricos das cidades

A fonte da noticia é a propia páxina oficial da Xunta de Galicia 

web_xunta

- As subvencións están enmarcadas no “Plan ÁGORA, agora Re-comercia” e teñen como obxectivo darlle un pulo ás zonas históricas das vilas galegas impulsado a ocupación de locales baleiros para cadeas sucursalistas e comercios do téxtil, calzado e xoiería

-

Van dirixidas a aqueles comerciantes que boten andar o seu negocio nun local desocupado e pretendan mellorar a súa imaxe, con axudas para reforma ou ampliación do establecemento e contratación de servizos externos de asesoramento, entreoutros

Santiago, 23 de xuño de 2010.- A Consellería de Economía e Industria publica hoxe no D.O.G a convocatoria de subvencións dirixidas á posta en marcha de cadeas sucursalistas e comercios do téxtil, calzado e xoierías, en locais desocupados de conxuntos históricos. Trátase dunha medida enmarcada no coñecido como Plan ÁGORA, agora Re-comercia, que contempla unha contía para estas axudas de 1.850.000 euros e que ten como obxectivo mellorar tanto a competitividade como a imaxe dos establecementos galegos.

Deste xeito, os interesados poden solicitar as achegas para a reforma ou ampliación do seu local, para a instalación de medidas de aforro de enerxía e auga e para a mellora do punto de venda. Tamén se consideran actuacións subvencionables a contratación de servizos exteriores de escaparatismo, a colocación de letreiros luminosos ou rótulos; a adquisición de mobiliario e equipamento comercial, así como a instalación de establecementos comerciais en locais desocupados de conxuntos históricos das vilas galegas.

Poderán pedir as axudas aqueles comerciantes que teñan a consideración de peme, teñan o domicilio social e fiscal en Galicia e non conten con máis de 20 empregados.

As achegas concederanse en réxime de concorrencia competitiva, cunha porcentaxe de subvención que contempla un máximo do 50 ao 70% do investimento previsto ata un máximo de 12.000 ou 20.000 euros segundo a actuación.

O Concello concedeu durante 2009 un total de 35 licenzas de obras para vivendas do casco histórico

O Concello recoñece o labor realizado por Asociacións como Amigos do Casco Histórico

O dato está recollido da páxina web oficial do Concello de Betanzos http://www.betanzos.net/

Na mesma noticia aparecida neste órgano oficial do Concello de Betanzos contense un recoñecemento a asociacións como Amigos do Casco Histórico de Betanzos cando afirma que o traballo realizado por elas en benificio desta importante zona de Betanzos comeza a dar os seus froitos.

web_concello O Concello concedeu durante 2009 un total de 35 licenzas de obras para vivendas do casco histórico

Betanzos, 31 de maio de 2010. - O Concello concedeu durante 2009 un total de 35 licenzas no casco histórico, un número importante "máis se cabe nesta época de crise económica que afecta, de forma especial, ao sector inmobiliario", segundo explicou hoxe o concelleiro de Urbanismo, José Luis Santos Cobelo, quen considera que tanto por estes datos como polas consultas realizadas por particulares e as medidas tomadas por distintos propietarios "as accións encamiñadas polo goberno local en colaboración coa Xunta, os expedientes abertos e o traballo realizado por asociacións como Amigos do Casco Histórico cara a esta zona da cidade comezar a dar os seus froitos".

máis información...

martes, 22 de junio de 2010

Amigos do Casco Histórico prepara un novo informe de casas en ruina

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 22 de xuño de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 22 de xuño de 2010

sábado, 19 de junio de 2010

O goberno local escoita as queixas veciñais e reabre a rúa da Cerca despois de catro meses de prohibición

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao vernes 18 de xuño de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao vernes 18 de xuño de 2010

miércoles, 16 de junio de 2010

Veciños e Asociacións esixen unha solucion ao peche da rúa da Cerca

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao mércores 16 de xuño de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao mércores 16 de xuño de 2010

martes, 15 de junio de 2010

O goberno local retira os paneis da Cerca e Azougue

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 15 de xuño de xuño de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 15 de xuño de xuño de 2010

miércoles, 9 de junio de 2010

Ante o deixamento e o abandono: execución subsidiaria

     O Concello de Betanzos inicia o proceso de execución subsidiaria das obras de reforma de tres immobles na Fonte de Unta.

     As tres casas, que se pretenden reformar deste xeito, están incluidas na primeira lista de edificios en estado ruinoso con perigo para os veciños, que a Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos, remitiu no seu día ao Concello solicitando neles unha urxente actuación.

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao mércores 9 de xuño de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao mércores 9 de xuño de 2010

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao mércores 9 de xuño de 2010

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao mércores 9 de xuño de 2010

martes, 8 de junio de 2010

Os xornais recolleron as peticións de Amigos do Casco ante o Concello de Betanzos

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao sábado 5 de xuño de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao sábado 5 de xuño de 2010

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao sábado 5 de xuño de 2010

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao sábado 5 de xuño de 2010

Recorte da edición dixital do xornal  “La Opinión” correspondente ao sábado 5 de xuño de 2010

Recorte da edición dixital do xornal  “La Opinión” correspondente ao sábado 5 de xuño de 2010

viernes, 4 de junio de 2010

Amigos do Casco solicita por escrito ao Concello a reapertura ao tráfico da rúa da Cerca

image  

     Como consecuencia del derrumbamiento de la casa situada en la esquina de la Calle de la Cerca, con Sombreireiros, (de cuyo mal estado de conservación  notificó en su día esta Asociación), se colocó una estructura metálica, que soporta las ruinas de la casa y que desde ENERO, impide la circulación de vehículos por dicha calle, y dificulta en enorme medida el tránsito de peatones por la calle de la Cerca, y lo anula totalmente por la Calle de Sombreireiros.

     Por otro lado, y debido a las obras de restauración que se están llevando a cabo en la Casa Rectoral sita en la Calle de Santa Maria nº 5, es demasiado frecuente  el estacionamiento de camiones en la indicada calle, sin previo aviso ni señalización alguna, haciendo imposible la circulación de vehículos por la misma, por lo que los residentes  en  la zona ubicada entre las dos citadas calles,  se encuentran en  diversos momentos del día, imposibilitados para poder acceder o  salir  por la indicada zona.

     Ante el malestar causado por las deficiencias detectadas, esta Asociación, como portavoz tanto de sus asociados como de los demás vecinos de la zona,  SOLICITA  del Ayuntamiento de Betanzos, que a la mayor  urgencia posible, se regularice   de forma eficiente y eficaz el estacionamiento  de camiones en la antes citada calle de Santa María y se  proceda a la apertura a la circulación de  la Calle de la Cerca“

Betanzos a 4 de Junio de 2010

CORPORACION MUNICIPAL DEL EXCMO. CONCELLO DE BETANZOS

Amigos do Casco pídelle nun escrito ao Concello que solicite unha escola taller para a defensa e promoción do casco histórico

image  

     La Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos, ha tenido conocimiento que la Consellería de Traballo e Benestar por Orden de 18 de marzo de 2010 publicada en el DOGA nº 58 de 26 de marzo convoca las ayudas y subvenciones para los programas de escuelas taller y casas de oficios, en actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio histórico, artístico, cultural o natural; con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente; con la recuperación y acondicionamiento de infraestructuras de titularidad pública que sirvan de base para los centros de iniciativas empresariales, así como con cualquier otra actividad de carácter público o social que permita la inserción a través de la profesionalización y de la adquisición de experiencia de las personas participantes.

     Y que entre los fines de esta Asociación está:

          - A defensa da estética do casco histórico-monumental da Cidade de Betanzos.

          - A promoción da rehabilitación integral do casco histórico-monumental da Cidade de Betanzos.

          - A promoción e defensa dos valores tradicionais.

          - Promover a solución dos problemas do casco histórico-monumental da Cidade de Betanzos (vivenda, salubridad pública, zonas verdes, seguridade, educación, transporte, tráfico, revitalización económica, lecer, actividades sociais, culturais, deportivas, etc.)

          Es por lo que esta Asociación se dirige a esa Corporación para que solicite las ayudas y subvenciones indicadas anteriormente y se cree una escuela taller que realice las actividades mencionadas y así conseguir la recuperación del Patrimonio Histórico que posee esta Ciudad.

Betanzos a 4 de Junio de 2010

CORPORACION MUNICIPAL DEL EXCMO. CONCELLO DE BETANZOS