miércoles, 27 de enero de 2010

A Fundación CIEC, unha institución dinamizadora do noso Casco Histórico.

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao mércores 27 de xaneiro de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao mércores 27 de xaneiro de 2010

O Concello de Betanzos non contempla ningún investimento no Casco Histórico co FEIL 2010

     A pesar da súa penosa situación e do consenso xeral da necesidade da súa potenciación e posta en valor, o Fondo Estatal de Investimento Local (FEIL) para o ano 2010, que destina para Betanzos case un millón e medio de euros, irá parar a diferentes obras, pero ningunha delas terá relación directa co casco histórico betanceiro.

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao mércores 27 de xaneiro de 2010.

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao mércores 27 de xaneiro de 2010.

martes, 26 de enero de 2010

O Concello de Betanzos estuda derrubar ruínas de forma subsidiaria

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao martes 26 de xaneiro de 2010.

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao martes 26 de xaneiro de 2010.

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 26 de xaneiro de 2010

As rúas Cerca e Sombrereiros aínda continúan pechadas

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 26 de xaneiro de 2010

lunes, 25 de enero de 2010

O Concello de Betanzos lembra aos propietarios as súas obrigacións en canto ao mantemento dos edificios

     Os xornais do domingo 24 de xaneiro de 2010, seguen recollendo o malestar dos veciños do casco histórico betanceiro, despois do desplome da fachada dun edificio sobre a rúa Sombrereiros, e recollen o recordartorio do equipo de goberno municipal, a través do seu Concelleiro de Urbanismo, José Luis Santos Cobelo, de que con independencia da situación de cada un dos inmobles, e á marxe de expedientes abertos, os propietarios teñen a obrigación legal de manter en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións ademais do deber de conservación dos mesmos.

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010.

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010.

sábado, 23 de enero de 2010

O casco histórico betanceiro volve ser "triste noticia" en todos os medios de comunicación

     Ao día seguinte do derrube da casa número 19 da rúa da Cerca do casco histórico betanceiro na súa fachada sobre a rúa Sombrereiros, todos os medios de comunicación fanse eco da triste noticia, coincidindo en resaltar a angustia e frustación dos veciños, sobre todo tendo en conta o previsible da mesma.

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010
Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010
Recortes do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010.
Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010.
Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010.
Recorte do xornal  “La Opinión” correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010

Recorte do xornal  “La Opinión” correspondente ao sábado 23 de xaneiro de 2010

viernes, 22 de enero de 2010

Parte dun edificio do Casco Histórico derrúbase en pleno día sobre a rúa Sombrereiros

     Tal e como era previsible hoxe venres 22 de xaneiro e aoredor das 11 horas da mañá, unha das casas en estado de ruína do noso Casco Histórico derrubouse parcialmente sobre a rúa Sombrereiros.

     Se temos en conta a hora do suceso, e que a rúa en cuestión estaba nese momento aberta ao tránsito de persoas, todos os betanceiros temos que estar contentos de que nestes momentos non teñamos que lamentar ningunha desgraza persoal.

     A casa en cuestión é o número 19 da rúa da Cerca, que fai esquina á rúa Sombrereiros e o derrube produciuse precisamente na fachada que dá a esta última rúa.

     A pesar de que o forte andamio que cubría esta fachada actuou como amortiguador dos cascallos, estes chegaron a golpear a fachada da casa de enfronte, habitada en todos os seus pisos por unha coñecida familia betanceira, que aínda non logra reporse do susto.

     O edificio forma parte do conxunto ruinoso da calle da Cerca, onde tamén se atopa a Casa Gótica, e que desde hai tempo é obxecto de numerosas protestas dos veciños en diversos medios de comunicación.

     As dúas rúas en cuestión, Cerca e Sombrereiros, quedaron xa a media mañá de hoxe pechadas ao tráfico de persoas e vehículos coas conseguintes molestias para todos os veciños

     Este edificio, en estado ruinoso xa hai moito tempo, e do que se desprenderon cascotes en varias ocasións, xa fora motivo do peche temporal da rúa da Cerca, e formaba parte da lista de edificios que a Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos notificara por escrito ao Concello polo seu perigo para os veciños.

jueves, 21 de enero de 2010

Cotas primeiro semestre 2010

A Asociación de Amigos do Casco histórico de Betanzos comunica a tódolos seus socios que teñen domiciliado o pago das cotas, que a vindeira semana se procederá a cargar a cota correspondente ao primeiro semestre do ano 2010.

Tamén lembramos aos socios que non teñen domiciliado o pago, que xa poden realizalo a través de transferencia ou ingreso na conta que dispón a Asociación en Caixa Galicia.

 

Moitas gracias

sello

martes, 5 de enero de 2010

Amigos do Casco sempre dispostos a apoiar e poñer en valor o noso patrimonio

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao martes 5 de xaneiro de 2010.

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao martes 5 de xaneiro de 2010.

A rúa Santiago, un pouco mais segura para veciños e turistas

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 5 de xaneiro de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao martes 5 de xaneiro de 2010