miércoles, 23 de julio de 2014

NOVA XUNTA DIRECTIVA

Na Asemblea Xeral de Socios do pasado 6 de xuño de 2014, produciuse a renovación da Xunta Directiva da Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos. A composición da nova Xunta Directiva é a seguinte:


PRESIDENTE:
JUAN M. GOMEZ
VICEPRESIDENTA:
ADRIANA BLANCO
SECRETARIO:
MANUEL MATA
TESOUREIRA:
PATRICIA TEIJEIRO
VOGAIS:
SEGUNDO JORGE
DAVID MARTINEZ
SOFIA CIFUENTES 
PAULA BLANCO
RAIMUNDO NUÑEZ

Por outra parte, a directiva saínte quere agradecer a colaboración recibida cara a esta asociación nas actividades emprendidas polos distintos medios de comunicación, institucións, empresas e particulares en beneficio do Casco Histórico de Betanzos.

Dende a Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos esperamos nesta nova etapa seguir contando coa vosa colaboración nas nosas actividades e iniciativas.