lunes, 25 de enero de 2010

O Concello de Betanzos lembra aos propietarios as súas obrigacións en canto ao mantemento dos edificios

     Os xornais do domingo 24 de xaneiro de 2010, seguen recollendo o malestar dos veciños do casco histórico betanceiro, despois do desplome da fachada dun edificio sobre a rúa Sombrereiros, e recollen o recordartorio do equipo de goberno municipal, a través do seu Concelleiro de Urbanismo, José Luis Santos Cobelo, de que con independencia da situación de cada un dos inmobles, e á marxe de expedientes abertos, os propietarios teñen a obrigación legal de manter en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións ademais do deber de conservación dos mesmos.

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010

Recorte do xornal "El Ideal Gallego" correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010.

Recorte do  xornal “La Voz de Galicia” correspondente ao domingo 24 de xaneiro de 2010.

2 Comentarios:

Anónimo dijo...

Por qué el ayuntamiento no actúa de oficio e interviene de una vez? En ocasiones ya se tiene hecho. Siendo alcalde M. Lagares recuerdo alguna que otra y luego le pasaban factura a los propietarios y si era preciso por via ejecutiva.

Anónimo dijo...

Este comentario viene a cuento con el anterior "Siendo alcalde M. Lagares...". Pues sí, el autor de este comentario tiene su razón, no hay mas que ver como está el casco después de 20 años gobernando el citado M. Lagares... y las "actuaciones de oficio" por el mismo promulgadas. La culpa de la situación del casco la tiene en gran medida, precisamente ese equipo de "desgobierno". Nunca hubo interés por la rehabilitación del casco y, mucho me temo que siga sin haberlo. Esperemos... pero no demasiado, no vaya a ser que encontremos sólo ruinas.

Publicar un comentario