martes, 23 de febrero de 2010

A Asociación Amigos do Casco Histórico convoca Asamblea Xeral de socios

ASOCIACIÓN AMIGOS DO CASCO HISTÓRICO DE BETANZOS

Estimado socio:

Pola presente comunícolle que o vindeiro xoves día 25 de febreiro do   2010
reuniráse a Asamblea Xeral de socios en sesión extraordinaria, en primeira
convocatoria ás 20:30h e en segunda convocatoria ás 20:45h.
Dita sesión celebraráse na Aula de Caixa Galicia, situada no Cantón de
San Roque, nº 3 e terá a seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación da acta da asamblea anterior.
2. Estado das contas.
3. Información das actividades realizadas
4. Enquisa. Presentación.
5. Actividades previstas
6. Rogos e preguntas.

Esperando poder contar coa súa presenza, reciba un cordial saúdo.
En Betanzos, febrero de 2010

Estimado socio:

Por la presente le comunico que el próximo jueves día 25 de febrero de
2010 se reunirá la Asamblea General de socios en sesión
extraordinaria, en primera convocatoria a las 20:30h y en segunda
convocatoria a las 20:45h. Dicha sesión se celebrará en el Aula de
Caixa Galicia, situada en el Cantón de San Roque, nº 3 y tendrá el
siguiente orden del día:
1. lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. estado de las cuentas.
3. información de las actividades realizadas
4. encuesta. Presentación.
5. Actividades previstas
6. ruegos y preguntas.
Esperando poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo.
En Betanzos, febrero de 2010.

Sexa vostede o primeiro en comentar

Publicar un comentario