sábado, 27 de junio de 2009

A Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos convoca Asamblea Xeral de socios.

ASOCIACIÓN AMIGOS DO CASCO HISTÓRICO DE BETANZOS

Estimado socio:

Pola presente comunícolle que o vindeiro martes día 30 de xuño de 2009 reuniráse a Asamblea Xeral de socios en sesión extraordinaria, en primeira convocatoria ás 20:30h e en segunda convocatoria ás 20:45h. Dita sesión celebraráse na Aula de Caixa Galicia, situada no Cantón de San Roque, nº 3 e terá a seguinte orde do día:

1. Información acerca das accións e xestións realizadas ata o momento pola Xunta Xestora da Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos.

2. Presentación da proposta de Xunta Directiva da Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos e a súa aprobación.

3. Información de próximas accións a realizar pola Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos. Presenza na Feira Franca Medieval 2009.

4. Rogos e preguntas.

Esperando poder contar coa súa presenza, reciba un cordial saúdo.

En Betanzos, xuño de 2009.


ASOCIACIÓN AMIGOS DO CASCO HISTÓRICO DE BETANZOS

Estimado socio:

Por la presente le comunico que el próximo martes día 30 de junio de 2009 se reunirá la Asamblea General de socios en sesión extraordinaria, en primera convocatoria a las 20:30h y en segunda convocatoria a las 20:45h. Dicha sesión se celebrará en el Aula de Caixa Galicia, situada en el Cantón de San Roque, nº 3 y tendrá el siguiente orden del día:

1. Información acerca de las acciones y gestiones realizadas hasta el momento por la Junta Gestora de la Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos.

2. Presentación de la propuesta de Junta Directiva de la Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos y su aprobación.

3. Información de próximas acciones a realizar por la Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos. Presencia en la Feria Franca Medieval 2009.

4. Ruegos y preguntas.

Esperando poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

En Betanzos, junio de 2009.

Junta Gestora de la Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos


Sexa vostede o primeiro en comentar

Publicar un comentario